ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໄທ - ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນການເຂົ້າປະເທດໄທ

ເລີ່ມວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2022

❌ຍົກເລີກການລົງທະບຽນ Thailand Pass ສຳລັບຜູ້ເດີນ ທາງສັນຊາດໄທ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດ.
❌ຍົກເລີກຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການຊື້ປະກັນໄພທີ່ມີວົງເງິນປະກັນ 10,000 USD ສຳລັບການປິ່ນປົວໂຄວິດທີ່ປະເທດໄທສຳລັບທຸກສັນຊາດ

ກຸ່ມທີ 1 : ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບຕາມຂໍ້ກຳນົດ

  • ໃບຢັ້ງຢືນການສັກວັກຊີນ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ສັກຄົບໂດສແລ້ວ)

ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊິນ ຫຼື ໄດ້ຮັບບໍ່ຄົບໂດສ໌

  • ຜົນກວດໂຄວິດແບບ Pro ATK/RT-PCR (ພາຍໃນ 72ຊົ່ວໂມງ) ສຳລັບຜູ້ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຫຼື ຍັງສັກບໍ່ຄົບ

ອ້າງອີງ
– ຄະນະກຳມະການ AOC/CAAT/PORT HEATH ບາງກອກປະເທດໄທ
– ສູນປະຕິບັດການແກ້ໄຂສະຖານະການດ້ານການສຸກເສີນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິລາ (ສ.ປ.ກ)
– https://tp.consular.go.th/home

    • ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນນີ້ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງພາຍຫຼັງ ກະລຸນາສືກສາຂໍ້ມູນກ່ອນການເດີນທາງດ້ວຍຕົນເອັງທຸກຄັງ.