ຂໍ້ມູນເຮືອບິນ - ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

 
ຂໍ້ມູນເຮືອບິນ

ແອບັດ ເອ320 - 214

 • ຈໍານວນເຮືອບິນ: 4
 • ຈໍານວນຕັ່ງນັ່ງ: 158/142 ຕັ່ງ
 • ຊະນີດຕັ່ງນັງໃນການເດີນທາງ: ຊັ້ນທຸລະກີດ: 8/16;
  ຊັ້ນປະຢັດ: 150/126

 

 


ເອທີອາ 72-600

 • ຈໍານວນເຮືອບິນ: 3
 • ຈໍານວນຕັ່ງນັ່ງ: 70 ຕັ່ງ
 • ຊະນີດຕັ່ງນັງໃນການເດີນທາງ: ຊັ້ນປະຢັດ: 70 ຕັ່ງ

 

 


ເອທີອາ 72-500

 • ຈໍານວນເຮືອບິນ: 4
 • ຈໍານວນຕັ່ງນັ່ງ: 70 ຕັ່ງ
 • ຊະນີດຕັ່ງນັງໃນການເດີນທາງ: ຊັ້ນປະຢັດ: 70 ຕັ່ງ