ກະເປົາເດີນທາງ ແລະ ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ - ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ກະເປົາເດີນທາງ ແລະ ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ

ມາຮຽນຮູ້ກັນກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມກະເປົາເດີນທາງ ເມື່ອທ່ານເດີນນໍາການບິນລາວ

ກະເປົາທີ່ພົກຕິດໂຕຂື້ນເຮືອບິນ

ສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານໃນຊັ້ນປະຢັດແຕ່ລະທ່ານສາມາດພົກພາກະເປົາຕິດໂຕຂື້ນເຮືອບິນໄດ້ໜຶ່ງໜ່ວຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍ ຄ່າທໍານຽມໃດໆ.ແຕ່ຕ້ອງມີນ້ຳໜັກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 7 ກິໂລ, ແລະ ຕ້ອງມີຂະໜາດບໍ່ເກີນ 115 ຊັງຕີແມັດ (30 ຊ.ມ X 60 ຊ.ມ X 18 ຊ.ມ) ຫຼື ທຽບເທົ່າ (12 ນິ້ວ x 24 ນິ້ວ x 7 ນິ້ວ). ສາຍການບິນລາວອາດຈະປະຕິເສດ ກະເປົາເຄື່ອງທີ່ພົກຕິດໂຕຂື້ນເຮືອບິນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ໂດຍສານໂຫຼດກະເປົາລົງກ້ອງເຮືອບິນ ຫຼື ຊ່ອງເກັບມ້ຽນກະເປົາຢູ່ດ້ານໜ້າ ຫຼື ດ້ານຫຼັງຂອງເຮືອບິນ. ຖ້ານຳ້ໜັກ ແລະ ຂະໜາດຂອງກະເປົາຫາກບໍ່ເປັນໄປ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້າງເທິງນີ້.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ,ສາຍການບິນລາວໄດ້ໃຊ້ນະໂຍບາຍກະເປົາເຄື່ອງທີ່ພົກຕິດໂຕຂຶ້ນເຮືອບິນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມອາດມີບາງສາຍການບິນທີ່ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້.ຫາກການເດີນທາງຂອງທ່ານຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍການບິນອື່ນ,ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານສອບຖາມນະໂຍບາຍການໃຫ້ບໍລິການດ້ານກະເປົາພົກພາຂຶ້ນເຮືອບິນນໍາສາຍການບິນນັ້ນໆພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການເດີນທາງຂອງທ່ານບໍ່ມີບັນຫາ.

ລາຍການເຄື່ອງທີ່ສາມາດພົກພາເພີ່ມເຕີມ

ນອກຈາກກະເປົາເຄື່ອງທີ່ພົກຕິດໂຕຂຶ້ນເຮືອບິນທົ່ວໄປແລ້ວ.ຜູ້ໂດຍສານແຕ່ລະຄົນອາດຈະສາມາດພົກພາເຄື່ອງຂອງສ່ວນຕົວບາງຢ່າງຂຶ້ນເຮືອບິນນໍາໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າບໍລິການໃດໆເພີ່ມເຕີມ.ເປັນສິ່ງຂອງທີ່ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນ,ຢູ່ໃນເຮືອບິນ,ຫຼື ຂະນະທີ່ລົງຈາກເຮືອບິນ.ໂດຍການເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ໂດຍ ສານເອງ

 1. ກະເປົາຫິ້ວ,​ປື້ມບັນທຶກ,ກະເປົາທ່ານຍິງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມທີ່ຈະໃຊ້ໃນການເດີນທາງທົ່ວໆ ໄປ. ບໍ່ແມ່ນສໍາພາລະ ຫຼື ພາສະນະໃສ່ສິ່ງຂອງຂະໜາດໃຫຍ່
 2. ເສື້ອຄຸມ, ຜ້າຄຸມໄຫຼ່ ແລະ ຜ້າຫົ່ມບາງ
 3. ຄັນຮົ່ມ ຫຼື ໄມ້ເທົ້າ (ຍົກເວັ້ນອັນທີ່ມີປາຍແຫຼມ ແລະ ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ)
 4. ສິ່ງພິມ, ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການອ່ານ ຫຼື ເບິ່ງ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ຈະອ່ານ ຫຼື ເບິ່ງໃນເຮືອບິນເທົ່ານັ້ນ
 5. ອາຫານຂອງແອນ້ອຍທີ່ຈໍາເປັນໃນການເດີນທາງ
 6. ກະເປົາ ຫຼື ກະຕ່າເຄື່ອງໃຊ້ຂອງແອນ້ອຍທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໃນການເດີນທາງ
 7. ລໍ້ຍູ້ທີ່ສາມາດພັບເກັບມ້ຽນໄດ້
 8. ໄມ້ເທົ້າ(ຄຳ້ແຂນ),ໄມ້ຄຳ້ຢັນ ຫຼື ອຸປະກອນທຽມອື່ນໆ(ເຊັ່ນ: ຂາທຽມ ຯ ) ສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໃນການເດີນທາງ

ລາຍການເຄື່ອງຕ້ອງຫ້າມ

ດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຫ້າມນຳເຄື່ອງຂອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທາງດ້ານລຸ່ມນີ້ໃສ່ໃນກະເປົາເດີນທາງຂອງ ຜູ້ໂດຍສານຢ່າງເດັດຂາດ:

 1. ອາຍແກັສທີ່ຖືກບີບອັດ (ໄວໄຟ, ບໍ່ຕິດໄຟ ແລະ ເປັນພິດ) ເຊັ່ນ: ແກັສບິວເທັນ, ອົກຊີແຊນ, ໂພຣເພັນ, ແລະ ຖັງອາກາດນັກດໍານ້ຳ
 2. ຂອງແຫຼວທີ່ມີການກັດເຊາະ: ນ້ຳກົດ, ສານທີ່ເປັນດ່າງ ແລະ ໝໍ້ໄຟປຽກ 
 3. ຕົວຢ່າງເຊື້ອດ້ານຊີວະວິທະຍາ (ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ໄວຣັດ ແລະ ອື່ນໆ.)
 4. ລະເບີດທຸກຊະນິດ, ອາວຸດຍຸດທະພັນຂອງທະຫານ, ບັ້ງໄຟດອກ ແລະ ໝາກກະໂພກ.
 5. ຂອງແຫຼວ ແລະ ຂອງແຂງໄວໄຟ ເຊັ່ນ: ກັບໄຟ ຫຼື ເຊື້ອເພີງເຕີມຄວາມຮ້ອນ, ໄມ້ຂີດໄຟ ຫຼື ສິ່ງຂອງທີ່ສາມາດຕິດໄຟໄດ້ງ່າຍ
 6. ວັດຖຸທີ່ສາມາດແຜ່ລັງສີໄດ້
 7. ວັດສະດຸທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາອົກຊີໄດ(ເຂົ້າໝ້ຽງ) ເຊັ່ນ: ສານຟອກຂາວ, ຜົງຟອກສີ, ຜົງເປີອອກໄຊ
 8. ສານພິດເຊັ່ນ: ສານໜູ,ສານໄຊຢາໄນ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ
 9. ສິ່ງຂອງຕ້ອງຫ້າມອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ສານບາຫຼອດ, ວັດສະດຸທີ່ເປັນແມ່ເຫຼັກ, ສິ່ງຂອງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແພ້ ຫຼື ລະຄາຍເຄືອງ. ຢາປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວໃນຫ້ອງນ້ຳໃນປະລິມານຈຳກັດ ຫຼື ເໝາະສົມ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານລະຫວ່າງການເດີນທາງ ເຊັ່ນ: ສະເປຼສີດຜົມ, ນໍ້າຫອມ, ແລະ ຢາທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ ທາດເຫຼົ້າ ທີ່ຜູ້ໂດຍສານອາດຈະນໍາຕິດໂຕຂຶ້ນເຮືອບິນ.

ຫາກພົບເຫັນສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ໃນກະເປົາຕິດໂຕຂຶ້ນເຮືອບິນຂອງຜູ້ໂດຍສານ ສິ່ງຂອງ ຫຼື ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວຈະຖືກຍຶດໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈະບໍ່ສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ. ການບິນລາວຈະບໍ່ຮັບຜີດຊອບ ຫຼື ເກັບຮັກສາ ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານໃນທຸກໆກໍລະນີ.

ນຳ້ໜັກປະເປົາເຊັກອິນມາດຕະຖານສຳລັບເສັ້ນທາງບິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ອະນຸຍາດ

 • ຊັ້ນປະຢັດ (Easy): ບໍ່ມີນ້ຳໜັກທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່, ເດັກ ແລະ ແອນ້ອຍ.
 • ໂດຍສານຊັ້ນປະຢັດ (ກຸ່ມລາຄາ Promo, Saving, Silver, Gold): 2 ໜ່ວຍ, ນໍ້າໜັກລວມກັນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ນ  20 ກິໂລ (44 ປອນ) ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ເດັກນ້ອຍ ແລະ 10 ກິໂລ (22 ປອນ) ສໍາລັບແອນ້ອຍ.
 • ໂດຍສານຊັ້ນທຸລະກິດ: 2 ໜ່ວຍ, ນໍ້າໜັກລວມກັນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ນ 30 ກິໂລ (66 ປອນ) ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ເດັກນ້ອຍ ແລະ 10 ກິໂລ(22 ປອນ) ສໍາລັບແອນ້ອຍ.

ໝາຍເຫດ:ເສັ້ນທາງ ຫຼວງນໍ້າທາ – ວຽງຈັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ – ວຽງຈັນ ນໍ້າໜັກກະເປົາເດີນທາງເຊັກອິນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ນ 15 ກິໂລ (33 ປອນ) ແລະ 5ກິໂລ (11 ປອນ) ສຳລັບກະເປົາຕິດໂຕຂຶ້ນເຮືອບິນ.

ຂໍ້ຈໍາກັດກະເປົາເດີນທາງ ແລະ ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ການບິນລາວຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງກະເປົາເດີນທາງຂອງທ່ານທີ່ສາເຫດເນື່ອງມາຈາກເຫດສຸດວິໄສ ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດເຖິງເຫດການເໜືອທຳມະຊາດ, ສົງຄາມ, ການປະທ້ວງ, ການຂວຳ້ບາດທາງການຄ້າ…
 • ການບິນລາວຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິ່ງຂອງ ຫຼື ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນກະເປົາເດີນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ສິ່ງຂອງທີ່ບັນຈຸໃນກະເປົາເດີນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຊັບສິນຂອງການບິນລາວ ຫຼື ກະເປົາເດີນ ທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານທ່ານອື່ນ. ຜູ້ໂດຍສານຈະຕ້ອງໄດ້ຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມສູນເສຍທັງໝົດທີ່ສາຍການບິນລາວ ຕ້ອງແບກຮັບຈາກຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນ.
 • ການບິນລາວຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນກັບເຄື່ອງຂອງທີ່ສາມາດແຕກຫັກງ່າຍ, ເນົ່າເສຍງ່າຍ, ເງິນ, ເຄື່ອງປະດັບ(ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ), ທະນາບັດ, ພັນທະບັດ ຫຼື ເອກະສານທີ່ມີຄ່າໃດໆ, ໜັງສືເດີນທາງ, ເອກະສານສະແດງຕົວຕົນ, ຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ໃນກະເປົາເດີນທາງ ບໍ່ວ່າເຄື່ອງນັ້ນຜູ້ໂດຍສານຈະເອົາໃສ່ໃນກະເປົາຕໍ່ໜ້າພະນັກງານຂອງ ສາຍການບິນລາວ ຫຼື ທີ່ຜູ້ໂດຍສານເອົາໃສ່ມາແຕ່ບ້ານແລ້ວກໍ່ຕາມ. ການບິນລາວຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ກັບຂໍ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຂອງລູກຄ້າທີ່ສົ່ງມາຫາການບິນລາວຫຼັງຈາກກໍານົດເວລາທີ່ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງ.
 • ການບິນລາວຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບກະເປົາເດີນທາງຂອງລູກຄ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກພື້ນ ທີ່ຮັບເອົາກະເປົາເດີນທາງ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ທາງການບິນລາວບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງຈາກຜູ້ໂດຍສານວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍໃດໆເກີດ ຂື້ນກັບກະເປົາເດີນທາງຂອງທ່ານທີ່ພື້ນທີ່ຮັບເອົາກະເປົາເດີນທາງ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບກະເປົາເດີນທາງທີ່ບໍ່ສາມາດພົກຕິດໂຕຂື້ນເຮືອບິນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໂຫຼດຂື້ນເຮືອບິນແທນ

 1. ສຳລັບກະເປົາພົກຕິດໂຕຂື້ນເຮືອບິນທີ່ຖືກປະຕິເສດໃນເວລາທີ່ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນເນື່ອງຈາກນໍ້າໜັກເກີນ ຫຼື ຂະໜາດ ເກີນກຳນົດ ແລະ ຕິດປ້າຍກຳກັບເພື່ອນຳມາໂຫຼດໃຕ້ເຮືອບິນ.ບິນລາວຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ທີ່ຊັກຊ້າ.
 2. ສຳລັບກະເປົາເດີນທາງທີ່ບໍ່ສາມາດພົກຕິດໂຕຂຶ້ນເຮືອບິນ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໂຫຼດຂຶ້ນເຮືອບິນແທນນັ້ນ ຫາກເກີດ ຄວາມເສຍຫາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ແຕກຫັກງ່າຍ, ເນົ່າເສຍງ່າຍ ແລະ ອື່ນໆ… ການບິນລາວຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ກັບກະເປົານັ້ນ.

ເຄື່ອງຂອງທີ່ມີຄ່າ

ກະເປົາເດີນທາງທີ່ໄດ້ໂຫຼດລົງກ້ອງເຮືອບິນ ຫຼື ໂຫຼດໃສ່ໄວ້ທີ່ບ່ອນເກັບມ້ຽນກະເປົານັ້ນ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃສ່ເງິນ, ເຄື່ອງປະດັບ, ວັດຖຸໂລຫະທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ເຄື່ອງເງິນ, ເອກະສານຄ້ຳປະກັນ, ເອກະສານຫຼັກຊັບ ຫຼື ຂອງມີຄ່າອື່ນໆ, ເອກະສານທາງທຸລະກິດ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ຫຼື ຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ກະເປົາເດີນທາງພິເສດ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ

 • ລົດຖີບສາມາດໂຫຼດລົງກ້ອງເຮືອບິນຄືກະເປົາເດີນທາງ ຫຼື ສິນຄ້າໄດ້. ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸໃສ່ແກັດເຈ້ຍ ຫຼື ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍ  ວັດສະດຸທີ່ແຂງແຮງ. ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍລົມຈາກກົງລໍ້ລົດອອກທັງໝົດ, ຖອດຄັນຢຽບ, ພິກເຂົາລົດໄປດ້ານຂ້າງ, ລ໊ອກກົງລົດໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ສາມາດໝູນໄດ້. ຈະຕ້ອງມີນໍ້າໜັກບໍ່ໃຫ້ກາຍ 10 ກີໂລ.
 • ຖົງກ໊ອຟ ແລະ ຊຸດໄມ້ກ໊ອຟ ຕ້ອງຖືກໂຫຼດເປັນສິນຄ້າ ຫຼື ເປັນເຄື່ອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຊັກອິນເທົ່ານັ້ນ. ຖົງກ໊ອຟ ແລະ ຊຸດອຸປະກ໊ອຟ 1 ຊຸດ ລວມທັງເກີບກ໊ອຟ 1 ຄູ່ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ມີນ້ຳໜັກສູງສຸດ 10 ກີໂລກຣາມ ຕໍ່ຜູ້ໂດຍສານໜຶ່ງທ່ານ.
 • ອຸປະກອນກິລາແມ່ນລວມຢູ່ໃນນຳ້ໜັກກະເປົາຟຣີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຫຼດຂຶ້ນເຮືອບິນ(ນ້ຳໜັກກະເປົາເຊັກອິນ) ຖ້າຫາກ ກມີນໍ້າໜັກເກີນຈາກທີ່ສາຍການບິນລະບຸໃຫ້ຟຣີ.ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ຄ່ານໍ້າໜັກເຄື່ອງເກີນຈາກທາງການບິນລາວ ແລະ ສາຍການບິນປາຍທາງ.

ກວດກາຄວາມປອດໄພກະເປົາ

ດ້ວຍເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ສາຍການບິນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານອະນຸຍາດໃນການກວດຄົ້ນຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ກະເປົາເດີນທາງຂອງທ່ານ ແລະ ສາຍການບິນຂໍສະຫງວນສິດໃນການເປີດກະເປົາເດີນທາງຂອງທ່ານໄດ້ ເພື່ອກວດຫາເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງຫ້າມພົກພາຂຶ້ນເຮືອບິນ ຫຼື ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈໍາກັດຈໍານວນພົກພາ ແລະ ເຄື່ອງຂອງຜິດກົດໝາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ແຈ້ງຫາເຈົ້າຂອງແລ້ວບໍ່ມີໃຜສະແດງຕົນ. ຖ້າຫາກຜູ້ໂດຍສານບໍ່ຍິນຍອມ, ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ກວດສອບເຄື່ອງ ຫຼື ກະເປົາເດີນທາງດັ່ງກ່າວ. ສາຍການບິນຂໍຫງວນສິດປະຕິເສດການເດີນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານ ຫຼື ປະຕິເສດການຂົນສົ່ງ ເຄື່ອງ(ກະເປົາເດີນທາງຂອງທ່ານ)ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວສາຍການບິນຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃດໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຕາມພາຍຫຼັງດ້ວຍ.ຍົກເວັ້ນຜູ້ໂດຍສານຕ້ອງການຢາກຈະຂໍຖອນເງິນຄືນ,ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິດຕາມກົດລະບຽບປະຈຸບັນຂອງສາຍ ການບິນເທົ່ານັ້ນ.

ນ້ຳໜັກກະເປົາເກີນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ມີຜົນວັນທີ: 17 ກຸມພາ 2023 – ຈົນກ່ວາຈະມີການແຈ້ງປ່ຽນແປງໃໝ່.

ເສັ້ນທາງ ລາຄາ/ກິໂລ (ໂດລາ) ລາຄາ/ກິໂລ (ກີບ)
ເສັ້ນທາງຕ່າງປະເທດ
ວຽງຈັນ (VTE) - ອິນຊອນ (ICN) 12 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ມູອານ (MWX) 12 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ບາງກອກ (BKK) 6 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ຊຽງໃໝ່ (CNX) 7 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ຮາໂນຍ (HAN) 6 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ດາໜັງ (DAD) 6 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ໂຮຈີມິນ (SGN) 10 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ພະນົມເປັນ (PNH) 8 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ສຽມລຽບ (SAI) 8 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ກວາງໂຈ (CAN) 10 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ຄຸນໝິງ (KMG) 8 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ຊຽງຮຸ່ງ (JHG) 6 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ສາງໂຈວ (CZX) 10 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ເຊິງຕູ (CTU) 9 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ສາງຊາ (CSX) 9 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ໄຫໂຄ (HAK) 6 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ຊຽງໄຮ້ (PVG) 9 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ຮາງໂຈວ (HGH) 9 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ເວິນໂຈ່ວ (WNZ) 9 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ຄຸນໝິງ (KMG) 10 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ສາງຊາ (CSX) 10 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ເຊິງຕູ (CTU) 7 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ຊຽງຮຸ່ງ (JHG) 5 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ຊຽງໃໝ່ (CNX) 7 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ກຸງເທບ (BKK) 9 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ຮາໂນຍ (HAN) 7 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ສຽມລຽບ (SAI) 9 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ສິງກະໂປ (SIN) 10 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ອິນຊອນ (ICN) 13 N/A
ປາກເຊ (PKZ) - ສຽມລຽບ (SAI) 5 N/A
ປາກເຊ (PKZ) - ບາງກອກ (BKK) 5 N/A
ປາກເຊ (PKZ) - ໂຮຈີມິນ (SGN) 5 N/A
ສະຫວັນນະເຂດ (ZVK) - ບາງກອກ (BKK) 5 N/A
ເສັ້ນທາງພາຍໃນປະເທດ
ວຽງຈັນ (VTE) - ຫຼວງພະບາງ (LPQ) 2 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ຊຽງຂວາງ (XKH) 2 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ຫຼວງນ້ຳທາ (LXG) 2 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ຫົວພັນ (NEU) 2.5 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ສະຫວັນນະເຂດ (ZVK) 2 N/A
ວຽງຈັນ (VTE) - ປາກເຊ (PKZ) 2.5 N/A
ສະຫວັນນະເຂດ (ZVK) - ປາກເຊ (PKZ) 1 N/A
ຫຼວງພະບາງ (LPQ) - ປາກເຊ (PKZ) 3 N/A

 

ໝາຍເຫດ

ສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານປ່ຽນຖ້ຽວບິນທີ່ຕ້ອງກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງກະເປົາຄືນທີ່ສະໜາມບິນຄຸນໝິງ ຫຼື ສະໜາມບິນກວາງໂຈ, ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂໍວີຊາ(VISA)ເຂົ້າປະເທດຈີນ.

ນໍ້າໜັກກະເປົາທີ່ອະນຸຍາດ ສໍາລັບສາຍການບິນພັນທະມິດ

ສາຍການບິນໄທ 

ສາຍການບິນຫວຽດນາມ

ສາຍການບິນກຸງເທບ