ຕາຕະລາງເສັ້ນບິນ - ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ແຜນບິນລະດູຮ້ອນ 2024

ໄລຍະເວລາການນໍາໃຊ້ 31 ມີນາ 2024 – 26 ຕຸລາ 2024

 

ເສັ້ນທາງພາຍໃນປະເທด

Lao Airlines Summer 2024 Domestic Flight Schedule

 

ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງປະເທດ

Lao Airlines Summer 2024 International Flight Schedule

 

ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນນີ້ອາດຈະມີການປັບປຸງໃນພາຍຫຼັງ