ການຄືນເງິນ/ປ່ຽນຖ້ຽວບິນ - ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ການຖອນເງິນຄືນ /ປ່ຽນແປງປີ້ເຮືອບິນ

ການຈອງທີ່ຜ່ານຕົວແທນ

ສຳລັບປີ້ທີ່ອອກຜ່ານຕົວແທນ ລວມທັງການຈອງຜ່ານທາງຕົວແທນອອນລາຍ (OTA) ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜ່ານຊ່ອງທາງເກົ່າທີ່ທ່ານໄດ້ຈອງ ເພື່ອເພື່ອດຳເນີນການປ່ຽນແປງຖ້ຽວບິນ/ມື້ເດີນທາງ ຫຼື ຖອນເງິນຄືນ

Bookings made on laoairlines.com or the Lao Airlines mobile app

Please send an email to onlinebooking@laoairlines.com or mbqv@laoairlines.com (pick only one) to make changes to your booking or request a refund. If you are in Laos, you can also call 1626 or visit our ticketing office on Manthatourath Road in Vientiane.

Notes on refunds

  • Not all fares are refundable. Please check the fare rules.
  • If you have paid with a credit/debit card, we will refund the amount back to the same card. Please allow 4-6 weeks processing time.