ເວລາສຳລັບແຈ້ງປີ້ - ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ເວລາແຈ້ງປີ້ເຮືອບິນ

ຜູ້ໂດຍສານຄວນກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ໄປແຈ້ງປີ້ເຮືອບິນ (Check-in) ພາຍໃນເວລາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການ

ເວລາສໍາລັບການເຊັກອິນອອນລາຍ

 • ສໍາລັບຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນສາມາດເລີ່ມເຊັກອິນໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ 24 ຊົ່ວໂມງຫາ 1 ຊົ່ວໂມງກ່ອນອອກເດີນທາງໄດ້ທີ່ນີ້ .
 • ການເຊັກອິນອອນລາຍສຳລັບຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງປະເທດຖືກປິດການໃຊ້ງານຊົ່ວຄາວ, ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງກວດກາເອກະສານເພີ່ມເຕີມຢູ່ສະໜາມບິນ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມພ້ອມກ່ອນໄປສະໜາມບິນ

 • ສໍາລັບຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ,ຖ້າຫາກຜູ້ໂດຍສານບໍ່ມີກະເປົາເຊັກອິນ,ຜູ້ໂດຍສານສາມາດພິມບັດຂຶ້ນເຮືອບິນທີ່ໄດ້ຮັບທາງອີເມວເພື່ອຜ່ານຈຸດກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄປທີ່ປະຕູທາງອອກໄດ້ໂດຍກົງ.ຖ້າຫາກມີກະເປົາເຊັກອິນ, ຜູ້ໂດຍສານຕ້ອງໄປບ່ອນເຊັກອິນກະເປົາ ຫຼື ເຄົາເຕີເຊັກອິນຢູ່ສະໜາມບິນ.
 • ສຳລັບຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີກະເປົາເຊັກອິນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ຜູ້ໂດຍສານຕ້ອງໄດ້ໄປສະແດງບັດຂຶ້ນເຮືອບິນ ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ແບບເຈ້ຍ ແລະ ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນອື່ນໆຢູ່ເຄົາເຕີເຊັກອິນທີ່ສະໜາມບິນຢ່າງໜ້ອຍ 50 ນາທີກ່ອນ ອອກເດີນທາງ 

**ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ກະເປົາຖືຂຶ້ນເຮືອບິນຂອງທ່ານຈຳກັດນ້ຳໜັກພຽງ 07 Kg ເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ 1626 ຫຼື +856 21 211054.

ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຊັກອິນອອນລາຍໄດ້:

  • ຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງພ້ອມແອນ້ອຍ(ອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 2 ປີ) ຫຼື ຜູ້ໂດຍສານຖືພາ
  • ຜູ້ໂດຍສານມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ(ເສຍອົງຄະ) ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດ
  • ເດັກນ້ອຍເດີນທາງຄົນດຽວ (UMNR)
  • ມີຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍກວ່າ 9 ຄົນ ຢູ່ໃນລະຫັດການຈອງດຽວກັນ
  • ກະເປົາເຊັກອິນທັງໝົດຈະຕ້ອງໄປແຈ້ງຢູ່ເຄົາເຕີເຊັກອິນ
  • ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການຍົກເລີກການເຊັກອິນອອນລາຍກະລຸນາໂທ +856 21 512 000

ເວລາສໍາລັບການເຊັກອິນຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນ

 • ຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງປະເທດ: ເປີດກ່ອນ 2 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ ກ່ອນເວລາອອກເດີນທາງ, ແລະ ປິດ 60 ນາທີກ່ອນເວລາອອກເດີນທາງ.
 • ຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ: ເປີດກ່ອນ 2 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ ກ່ອນເວລາອອກເດີນທາງ, ແລະ ປິດ 40 ນາທີກ່ອນເວລາອອກເດີນທາງ.

ຫມາຍເຫດ: ໃນບາງຄັ້ງເວລາເປີດເຄົາເຕີເຊັກອິນອາດອີງໃສ່ສະຖານທີ່ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງສະຫນາມບິນ

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຜ່ານຂະບວນການແຈ້ງປີ້ເຮືອບິນ (Check-in) ແລະ ໄດ້ຮັບບັດຂື້ນເຮືອບິນ (Boarding) ໄດ້ຕາມເວລາທີ່ກໍານົດໄວໃນຂ້າງເທີງນີ້. ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດສາມາດອອກເດີນທາງໃນຖ້ຽວບິນນັ້ນໄດ້. ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດປີ້ເຮືອບິນຂອງຜູ້ໂດຍສານ,ຖ້າຫາກໄປແຈ້ງປີ້ເຮືອບິນບໍ່ທັນຕາມເວລາຈະສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ປີ້ເຮືອບິນຂອງທ່ານຫາກບໍ່ສາມາດປຽ່ນແປງບັນດາຂໍ້ກໍານົດໃນການເດີນທາງໄດ້ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຖອນເງີນຄືນໄດ້.  ທ່ານໂດຍສານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຈອງ ແລະ ອອກປີ້ເຮືອບິນໃໝ່ຕາມລາຄາທີ່ຍັງຫວ່າງຢູ່.
 • ປີ້ເຮືອບິນຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມການປ່ຽນແປງ, ແລະ/ຫຼື ສ່ວນຕ່າງຄ່າປີ້ເຮືອບິນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນປີ້ເຮືອບິນຂອງທ່ານ.
ໝາຍເຫດ: ທ່ານຄວນທີ່ຈະພົກໃບປີ້ເຮືອບິນ(ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ) ຫຼື ໃບບິນການຈ່າຍເງີນຄ່າປີ້ເຮືອບິນຕິດໂຕໄວ້ຕະຫຼອດເວລາໃນການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື ພາຍໃນປະເທດກໍ່ຕາມ