ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເດີນທາງເຂົ້າ ສ.ສ ຫວຽດນາມ - ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງການບິນລາວ

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເດີນທາງເຂົ້າ ສ.ສ ຫວຽດນາມ

ຜູ້ທີ່ມີແຜນຈະເດີນທາງໄປ ຫວຽດນາມ ປັດຈຸັນແມ່ນຍົກເລີກການກວດ ໂຄວິດກ່ອນເດີນທາງເຂົ້າຫວຽດນາມແລ້ວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15/5/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເອກະສານ ສຳລັບໃຊ້ເດີນທາງເຂົ້າຫວຽດນາມ :

  1. – ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ອາຍຸນຳໃຊ້ບໍ່ຫຼຸດ 06 ເດືອນ.
  2. ໃບຍັ້ງຢືນການສັກວັກຊີນຄົບ 02 ເຂັມ (ບັດຂຽວ) ສາມາດໃຊ້ສະບັບພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.
  3. ວີຊ່າເຂົ້າຫວຽດ ສຳລັບບັດາປະເທດທີ່ບໍ່ຍົດເວັ້ນວີຊ່າ, ຫຼື ສາມາດເອົາວີຊ່າໄດ້ ທີ່ສະຖານທູດຫວຽດນາມ ແລະ ທາງອອນລາຍ.

ຂໍມູນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນນີ້ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໃນພາຍຫຼັງໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້, ໃຫ້ທ່ານກວດສອບຂໍ້ມູນການເດີນທາງໆຄັ້ງກ່ອນການເດີນທາງຂອງທ່ານ