fbpx

ການບິນລາວ

🔍ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການ ຮັບສະໝັກພະນັກງານປະຈຳຢູ່ທີ່ສາຂາ ຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ

1. ຕໍາແໜ່ງບໍລິການເຕັກນິກພາກພື້ນດິນ 01 ຕໍາແໜ່ງ
2. ຕໍາແໜ່ງພາຫະນະບັນຈຸ 02 ຕໍາແໜ່ງ
3. ຕໍາແໜ່ງແມ່ບ້ານ ແລະ ອານາໄມເຮືອບິນ 01 ຕໍາແໜ່ງ

📍ເງື່ອນໃຂການຮັບສະໝັກ
1. ຕ້ອງເປັນສັນຊາດລາວ
2. ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 25-35 ປີ
3. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ

🧑‍🔧ມາດຖານຕຳແໜ່ງບໍລິການເຕັກນິກພາກພື້ນດິນ ແລະ ບັນຈຸ

1. ມີປະຫວັດຈະແຈ້ງ, ບໍ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ບໍ່ຖືກສານຕັດສິນຄະດີມາກ່ອນ
2. ລະດັບການສືກສາຈົບຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ
3. ມີໃບຂັບຂີ່ A,B,C,D
4. ມີທັກສະໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕີກໍານົດເວລາທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຄວາມກົດດັນ.
5. ມີຄວາມອົດທົນສູງ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນ ຝຽນ ຜັດປ່ຽນກັນປະຈຳການທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນໄດ້
6. ມີລະບຽບວິໄນສູງ, ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດສື່ສານມີຄວາມສາມັກຄີກັນເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ດີ.
7. ລະດັບພາສາອັງກິດ ຂັ້ນພື້ນຖານຂື້ນໄປ.
8. ມີທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ພາຫະນະທຽວວຽກ ກຸ້ມຕົນເອງ.
9. ຖ້າມີປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກການບິນ ມາກ່ອນແມ່ນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

🧑🏻ມາດຖານຕຳແໜ່ງແມ່ບ້ານ ແລະ ອະນາໃນເຮືອບິນ

1.ລະດັບການສຶກສາແມ່ນ ມໍປາຍຂື້ນໄປ ແລະ ຖ້າມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ແມ່ນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

📍ການຄັດເລືອກ ແມ່ນສອບເສັງ ແລະ ສໍາພາດຕົວຈິງ
📍ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແມ່ນສະໜາມບິນ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຫ້ອງການລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ

👉🏻ສາມາດພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ, ຫ້ອງການເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ໂທ 20 2935 3599 | 20 2201 8863
📍ເປີດຮັບຟອມແມ່ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11-29 ເມສາ 2022

ສະໝັກເລີຍ